BELANGRIJK
INFORMATIE TEN AANZIEN VAN CORONA EN DE GEVOLGEN

Overheid wijzigt maatregelen
De Reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende (gezondheids-)eisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Reiziger. U kunt pas kosteloos annuleren indien er aanzienlijke gevolgen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Effecten tijdens de reis
De coronasituatie en coronamaatregelen zullen effect hebben op uw reis. Enkele voorbeelden zijn:

  • Tijdens de reis kunnen er ongemakken ontstaan, zoals het tussentijds moeten testen op corona, afstand houden, mondkapje dragen, QR-codes scans enzovoorts;
  • Maatregelen kunnen invloed hebben op de reisbeleving (zoals minder of meer drukte dan normaal);
  • Bepaalde faciliteiten of openbare aangelegenheden kunnen gesloten of beperkter open zijn;
  • Er kan een avondklok gelden wat kan betekenen dat winkels, horeca en andere gelegenheden beperkter open zijn;
  • Niet-essentiële winkels kunnen gesloten zijn;
  • Er kan een avondquarantaine of gehele quarantaine worden opgelegd wat betekent dat personen niet vrij zijn om te reizen of de accommodatie niet mogen verlaten;
  • U of uw reisgenoot krijgt corona tijdens de reis en moet verplicht in quarantaine. De ten tijde van de reis geldende maatregelen kunnen verder gaan dan tijdens de boeking bekend was.

Vaccinatie-eisen van de overheid
Overheden kunnen eisen stellen aan het gevaccineerd zijn en daar ook privileges aan koppelen. De geldigheid van vaccinaties kan beperkt zijn en ook wijzigen.

Dienstverleners kunnen aanvullende eisen stellen
Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.

Code oranje/reisadviezen in het licht van de coronacrisis
De overheid vereist dat wij u informeren over de (financiële) risico’s van reizen bij code oranje. U boekt wellicht naar een land dat door de Nederlandse overheid als code oranje is aangemerkt. Dat betekent niet dat u niet mag reizen, maar dat niet-essentiële reizen worden afgeraden door de overheid. Dat betekent ook dat u wellicht een verhoogd risico loopt ten opzichte van het risico in Nederland. Bestudeer het reisadvies goed.

U heeft niet zonder meer een kosteloos annuleringsrecht
Kosteloze annulering is niet zomaar mogelijk als de omstandigheden verslechteren. Per geval moet worden beoordeeld wat de effecten zijn op de uitvoering van de reisdiensten. Maatregelen en eisen die de lokale overheid aan u oplegt vallen binnen uw risicosfeer. Houd daar rekening mee voordat u boekt.

Reis- en annuleringsverzekering
Wij adviseren u dringend om een reisverzekering én annuleringsverzekering af te sluiten die zo goed mogelijk de risico’s gemoeid met reizen in tijden van corona dekt. Reist u naar een als ‘code oranje’ aangemerkt gebied, controleer dan of uw verzekering dit dekt.

(per 1 januari 2022)