De Victoria & Alfred Waterfront Kaapstad ligt tussen Robben Island en de Tafelberg in het hart van de haven van de stad. Het is de meest bezochte bestemming van Zuid-Afrika. Tegen de achtergrond van een prachtig uitzicht op zee en de bergen zijn er verschillende winkel- en uitgaansgelegenheden. Er liggen wereldklasse hotels en luxe appartementen langs de jachthaven.

Bezoekers van het Two Oceans Aquarium genieten van een fascinerende onderwaterwereld. Het Maritieme Museum richt zich op de geschiedenis van de scheepvaart, vanaf prehistorie tot vandaag de dag. Boottochten rond de haven en langs de kust zijn altijd populair. Een helikopter vlucht laat de grootsheid van deze stad zien. Bij het Informatiecentrum krijgt u kaarten en informatie over speciale gebeurtenissen die voor die dag gepland zijn in de stad. Kortom, de Waterfront in Kaapstad heeft het allemaal!

Waterfront Kaapstad

In het begin van de jaren 70 ontstaat er een steeds grotere vraag om de historische haven van Kaapstad open te stellen voor publiek. In 1988 richt de toenmalige grondeigenaar (staatsbedrijf Transnet Limited) Victoria & Alfred Waterfront Limited op met als doel de historische havengebied te herontwikkelen. Dit werd door het publiek met groot enthousiasme ontvangen. Sinds de aanleg van de haven in 1860 is er op deze plaats gegraven, gebouwd en ontwikkeld.

Op het moment dat Prins Alfred* de eerste lading stenen in de zee liet zakken voor het aanleggen van de haven van Kaapstad, hadden de handelsroutes naar het oosten de stad veranderd in een stad vol handels activiteiten. De ontdekking van goud en diamanten in Zuid-Afrika betekende dat aan het eerste gedeelte van de haven, het Alfred bassin, het Victoria bassin kon worden aangebouwd. Vandaar dat de Waterfront Kaapstad, de V&A Waterfront heet.

(* Prins Alfred was de tweede zoon van Koningin Victoria)

De bouw van deze twee havens vond plaats tussen 1860 en 1920. Het gebied is nu bekend om zijn prachtige gebouwen die nu als erfgoed te boek staan. Het behoudt de charme van de Victoriaanse industriële architectuur en de omvang van een haven die is gebouwd voor zeilschepen en later stoomboten. In de jaren zeventig werd vracht in containers over de wereldzeeën vervoerd. Dit was, samen met de economische isolatie van Zuid-Afrika en de heropening van het Suezkanaal, de aanleiding van een sterke daling van het gebruik van land- en havenfaciliteiten rondom de Victoria & Alfred waterfront. Transnet was destijds de havenfaciliteiten aan het bekijken om te zien hoe er meer opbrengsten gegenereerd konden worden. In de afgelopen 140 jaar heeft de haven talrijke veranderingen ondergaan, ook vandaag de dag vinden er nog aanpassingen aan grond en gebouwen plaats rond de oorspronkelijke Victoria & Alfred Waterfront.

Klokkentoren

In de buurt van Bertie’s Landing Restaurant vindt u de Victoriaanse gotische klokkentoren. De toren is altijd een herkenningspunt van de oude haven geweest en dat is het ook in het recente stadsontwerp van de Waterfront geworden. Oorspronkelijk was het het kantoor van de havenmeester en is gebouwd in 1882. Op de tweede verdieping is een decoratieve spiegelruimte, waardoor de havenmeester zicht had op alle activiteiten in de haven. Op de begane grond bevind zich een getij mechanisme dat gebruikt werd om het niveau van het getij te controleren. De restauratie van de klokkentoren is eind 1997 voltooid.

Time Ball Tower

Op de Waterfront Kaapstad vindt u ook de Time Ball (uitgevonden door kapitein Robert Wauchope) is een stang met een bal die op een gegeven moment naar beneden valt. Zeelieden konden hiermee hun uurwerken en chronometers gelijkzetten. De Time Ball Tower in de Waterfront is gebouwd in 1894 en ligt naast de vroegere residentie van de haven beheerder (Dock House). De Time Ball Tower bleef ruim 40 jaar in gebruik, maar na de intrede van de radiosignalen was de toren niet meer nodig. In november 1997 werd de toren hersteld en officieel opnieuw in gebruik genomen.

Robben Island Embarkation Building

Aan het einde van kade 5 bij aanlegsteiger 1 van de Waterfront is de vertrekruimte voor gevangenen die naar Robben Island werden gestuurd. Hoewel het doel en het gebruik van het eiland in de vorige eeuw een aantal keren is veranderd, is het recentelijk internationaal bekend als een gevangenis voor hedendaagse politieke figuren. Hieronder de eerste democratisch gekozen president van Zuid-Afrika, Nelson Mandela. Het tentoonstellings- en informatiecentrum Robben Island, gelegen naast het gebouw van de klokkentoren, is een uniek museum dat de geschiedenis van Robben Island en de politieke strijd om de apartheid omver te werpen, uitbeeldt.

Seal Landing

Het is lastig om dicht bij de zeehonden te komen, aangezien hun favoriete broedplaatsen de offshore-eilanden zijn. Een kolonie Kaapse zeehonden is echter een bekend zicht in het Clock Tower Precinct naast het oorspronkelijke Bertie’s Landing Restaurant aan de Waterfront. Ze liggen op oude banden aan de kade langs de Waterfront. Ze zijn een onderdeel van het leven in de haven en de bezoekers van Kaapstad hebben het geluk om deze zeehonden van dichtbij te aanschouwen.

Breakwater Gevangenis

De Breakwater-gevangenis werd in 1860 opgericht om Britse vluchtelingen te huisvesten. Een overblijfsel van de gevangenis is de tredmolen. Sinds 1991 herbergt het resterende gebouw de Breakwater Lodge en de University of Cape Town Graduate School of Business in wat nu de Victoria & Alfred Waterfront genoemd wordt. Het gebouw dat we vandaag de dag zien, heet de Industrial Breakwater Prison. Het gebouw heeft vier kasteel torens en een omheinde binnenplaats, gebaseerd op de Millbank en Pentonville gevangenissen in Engeland.

In 1891 werden de blanken gevangenen in dit gebouw verwijderd. Het was de eerste plaats waar gekleurde en blanke gevangenen werden gescheiden. Vóór de opsplitsing moest een blanke gevangene tussen twee gekleurde gevangenen slapen. De reden hiervoor was, met de taal- en culturele barrière, dat er minder plotvorming en afwijzing zou plaatsvinden. Er zijn verhalen dat de Breakwater Gevangenis een van de meest gevreesde gevangenissen ter wereld was. Er wordt ook gezegd dat er tenminste één vertegenwoordiger was van elke nationaliteit op de wereld in deze gevangenis. De Industrial Breakwater Gevangenis heeft maar 10 jaar als strafgevangenis gediend. Hierna werd het een instituut voor minderjarige gevangenen en van 1926 tot 1989 was het een hostel voor gekleurde havenwerkers.

Zuid-Afrikaanse maritiem museum

De Waterfront Kaapstad huist ook het Zuid-Afrikaanse maritiem museum. Het museum laat de maritieme geschiedenis van Tafelbaai zien en herbergt de grootste verzameling modelschepen in Zuid-Afrika. De drijvende tentoonstelling in de Victoria en Alfred Basins omvatten de SAS Somerset – een oude Naval Defence Boom Vessel en de Alwyn Vintcent – een kolengestookte stoomboot.

Chavonnes Battery Museum

De Chavonnes Battery is een van Kaapstad’s oudste vestingen en lag in de huidige Victoria & Alfred Waterfront. Deze vesting van de toenmalige gouverneur Maurice of Mauritz Pasque, Marquis de Chavonnes, beschermde de Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Kaapstad tegen zeerovers in de 18e eeuw. In die tijd werd Kaapstad soms aangeduid als de Caabsche Vlek. Het duurde 11 jaar om de grote vesting, aan de rand van het water, te voltooien. De belangrijkste wapens waren 16 grote geweren die samen een boog van bijna 180 graden verdedigde. In 1726 werd de vesting in gebruik genomen en bleef tot 1860 in bedrijf. De Chavonnes zag de vesting nooit voltooid. Hij stierf in 1725, op 72 jarige leeftijd.

In 1744 werd het officieel de Chavonnes Battery. Daarvoor had de vesting verschillende namen zoals; Grote Batterij, Waterkasteel, Water Schanz (Water Borstwerk) en de Mauritius Batterij. Het merendeel van de vesting werd door de jaren heen gesloopt, sommige stenen werden gebruikt bij de bouw van het Alfred Basin. Toen de bouw van de haven begon, verbleven de gevangenen die aan de haven bouwde in de vesting. Aan het begin van de 21e eeuw groeide de interesse in de geschiedenis van het fort wat uiteindelijk leidde tot het uitgraven van een deel van de vesting. Het Chavonnes Battery Museum werd op die locatie gecreëerd om dit belangrijke deel van de Kaapse geschiedenis te behouden.

V&A Waterfront Kaapstad, Zuid-Afrika
V&A Waterfront Kaapstad, Zuid-Afrika
Radisson Blu Hotel Waterfront Kaapstad Tobago's Restaurant Zuid-Afrika
Radisson Blu Hotel Waterfront Kaapstad Tobago's Restaurant Zuid-Afrika
Waterfront Kaapstad, Zuid-Afrika
Waterfront Kaapstad, Zuid-Afrika
Waterfront Kaapstad, Zuid-Afrika
Waterfront Kaapstad, Zuid-Afrika