Stichting Garantie Reisgelden (SGR)

Mambulu! Safaris is aangesloten bij Stichting Garantie Reisgelden, SGR (lidmaatschapsnummer: 3482).

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Klik hier voor de volledige garantieregeling van SGR

Klik hier voor ons lidmaatschap van SGR

check ons lidmaatschap van SGR bekijk onze reissuggesties
Stichting Garantie Reisgelden - SGR
Stichting Garantie Reisgelden - SGR