Een plek voor straatkinderen in Malawi

Bed, bad en brood

Het team ‘vindt’ ze vaak op de markt waar ze gevallen maïs, rijst of zaden zoeken. De ‘gevonden’ kinderen krijgen dan een bed, eten en kunnen weer naar school. Mochten er nog familieleden in beeld zijn, dan wordt er bekeken wat de situatie is en hoe geholpen kan worden om de situatie zó te maken dat de kinderen niet meer op straat hoeven te leven, maar weer kunnen re-integreren in hun familie. Gemiddeld 20 kinderen per jaar re-integreren weer bij eigen familieleden.

Kinderen belanden op straat

HIV is een groot probleem in Malawi; 10% van de bevolking is HIV besmet. Het leidt tot armoede en kinderen zijn daar vaak het slachtoffer van. Familieleden overlijden of kunnen niet voor hen zorgen. De kinderen belanden op straat. Ieder individueel verhaal is bedroevend. Manager Kisa Mwafulirwa vertelt over de 15-jarige Jamie, één van de kinderen die worden opgevangen: ‘Jamie maakte zich niet druk om zijn HIV, hij moest altijd weer eerst zorgen voor een maaltijd, dat was zijn grootste zorg. Hij is een van de vele kinderen die wij opvangen. Sinds 2012 doet hij mee met ons programma. Voor die tijd ging hij niet naar school, hij zocht naar restjes eten bij de restaurants in de stad. Hij was erg ondervoed. Allereerst heeft Jamie, samen met zijn broers, meegedaan aan een voedselprogramma, zodat ze weer bijgevoed waren. Daarnaast heeft hij twee jaar speciaal onderwijs gevolgd, want hij bleek een leerachterstand te hebben. Nu kan hij aan het reguliere onderwijs deelnemen en is hij een van de beste uit zijn klas! Met de hulp van onze maatschappelijk werkers heeft Jamies moeder haar leven weer op orde en kan nu haar geld verdienen om het gezin te onderhouden. Jamie heeft een goed hart, hij wil later graag maatschappelijk werker worden om mensen te helpen die kampen met armoede zoals hij ook deed.’

Umoza programma

Het opvanghuis is onderdeel van het Hospitaal Broeders-programma Umoza voor straatkinderen. Naast het opvanghuis, bevat het programma tevens: scholing, recreatie, facilitatie bij re-integratie in de familie, bemiddeling met benodigde instanties en maatschappelijke begeleiding. In 2014 kon het programma in totaal 814 kinderen helpen.

Opvanghuis voor straatkinderen

Nu worden de straatkinderen opgevangen op de afdeling voor mensen met een psychische aandoening. Dit is natuurlijk geen ideale plek. Binnenkort begint de bouw van een kleinschalig opvanghuis, speciaal voor deze straatkinderen. Het opvanghuis zal bestaan uit drie slaapkamers, badkamers, een recreatieruimte en een keuken. Kinderen verblijven hier tijdelijk totdat er een oplossing voor hen is gevonden. Het opvanghuis zal aan ongeveer 96 kinderen per jaar tijdelijk opvang kunnen bieden.

Wilde Ganzen

Ook Wilde Ganzen trekt zich het lot van de straatkinderen in Mzuzu aan. Wilde Ganzen financiert een derde van de bouw van het opvanghuis. In het verleden hebben Wilde Ganzen en Hospitaal Broeders samengewerkt in Sierra Leone, Zambia en ook al in Malawi.

Bron: Afrikanieuws, 16 juli 2015