Hyena’s hebben vrienden en kennissen

Het onderzoeksteam onder leiding van biologe Kay Holekamp bestudeert al jaren een roedel hyena’s van ruim honderd dieren in Kenia. Ze ontdekten daarbij dat de dieren veel met dezelfde groepsgenoten optrekken. Dit zijn vaak, maar niet altijd directe familieleden. Ze kiezen hun vrienden dus vrijwillig.

Het hof maken

De onderzoekers hadden verwacht dat hyena’s graag vrienden willen zijn met bepaalde centrale figuren in hun groep, maar dit blijkt niet het geval.

Mannetjes zijn juist geneigd zo min mogelijk naar dominante seksegenoten toe te trekken, vrouwtjes slechts in beperkte mate. Wel trekken mannetjes naar dominante vrouwtjes toe, waarschijnlijk omdat ze hen het hof willen maken.

Keuze

Mannetjes blijken consequenter in de keuze van hun vrienden. Vrouwtjes wisselen meer. Dit heeft er volgens de onderzoekers mee te maken dat de mannetjes na verloop van tijd de roedel verruilen voor een andere, en daarom minder belang hebben bij optimale vriendschappen. Vrouwtjes blijven heel hun leven in dezelfde roedel.

Wanneer mannetjes aansluiting hebben gevonden bij een andere roedel, is hun sociale status daar lager dan in hun oorspronkelijke roedel. Om daarvoor te compenseren, vormen ze een sterkere band met andere dieren en worden ze vaak vrienden met andere ‘immigranten’.

Bron: NU.nl/Jop de Vrieze