Leeuwen South Luangwa hebben voorkeur voor nijlpaarden

“Hoewel het niet ongewoon is dat opportunistische leeuwen nijlpaarden ‘killen’, gaat het in dat geval meestal om jonge of gewonde nijlpaarden”, vertelt een senior gids uit South Luangwa National Park . “Nijlpaarden hebben een slecht ontwikkeld overlevingsinstinct, omdat roofdieren normaal gesproken niet op hen jagen”.

Nijlpaarden zijn ’s nachts heel kwetsbaar als ze uit het water zijn en veelal alleen gaan grazen tot wel 25 km van de rivier. De leeuwen lijken hiervan te profiteren. De afgelopen maanden zijn al 6 nijlpaarden door de leeuwen ‘gekilled’ in de Mfuwe sector van South Luangwa National Park en er zijn vele pogingen ondernomen.

Effectieve jagers

Leeuwen leren om zich te specialiseren in bepaalde prooidieren en deze troep is meer en meer overtuigd van hun succes bij de jacht op nijlpaarden. De omvang en samenstelling van de groep van 9 leeuwen vormt een onderdeel van het succes: 1 volwassen vrouwtje, 2 jonge mannetjes en 6 jonge vrouwtjes.

Omdat nijlpaarden geen traditionele prooi zijn voor leeuwen heeft deze troep een aparte manier ontwikkeld om een nijlpaard te verschalken. Een jong nijlpaard wordt van de moeder gescheiden en vervolgens overmand en tegen de grond gewerkt. Vervolgens wordt het dier ‘gekilled’ door immobilisatie in plaats van verstikking.

Het is niet duidelijk waarom de leeuwen hun gedrag de laatste maanden hebben veranderd. Johnathan Merkle van de Zambian Carnivore Programme, die de leeuwen in de regio observeert, vertelt dat de groep ook nog steeds andere prooidieren ‘killed’, maar dat ze door de droogte van de afgelopen jaren hun kans ook wagen bij waterpoelen en drooggevallen rivierarmen en lagunes.

Mambulu! Safaris – studiereis

Tijdens onze safari in Zambia van augustus 2015 (klik hier voor het verslag van onze safari) hebben wij met eigen ogen kunnen zien hoe de troep leeuwen een nijlpaard verorberde en een poging deed om een ander jong nijlpaard van zijn moeder te scheiden. Deze laatste aanval mislukte. Heel bijzonder gedrag dat wij ook niet eerder hebben waargenomen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we in de toekomst meer berichten krijgen over deze troep leeuwen en de nieuwe nummer 1 op hun menulijst, zeker nu water in de komende maanden nog schaarser wordt.

Alle foto’s copyright Mambulu! Safaris With A Difference