OFFERTE VOORWAARDEN MAMBULU! SAFARIS

(Per 1 Januari 2022)

Offerte voorwaarden

 • De reisvoorwaarden van Mambulu! zijn van toepassing.
 • Deze offerte is geldig tot 14 dagen na dagtekening.
 • Met deze offerte vervallen alle voorgaande offertes.
 • Alle door ons aangeboden Reizen vallen onder de SGR-garantieregeling.
 • Aanbieding op basis van beschikbaarheid accommodaties, binnenlandse vluchten, regionale vluchten, internationale vluchten, huurauto’s en arrangementen op moment van boeking.
 • Er zijn op dit moment geen reserveringen gemaakt. Mambulu! Safaris is niet aansprakelijkheid in geval de Reiziger niet aan de Reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen ten gevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen, testbewijzen, geboorteaktes, reis-, annulerings- en ziektekostenverzekeringen etc), inclusief Covid-19 gerelateerde vereisten (zoals snel- en PCR testen).
 • Als de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken door het ontbreken van de juiste reisdocumenten, komen de kosten voor rekening van de Reiziger.

Betaling reissom

 • De aanbetaling bedraagt 30% van de reissom plus het volledige bedrag van eventuele vliegtickets. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na de boeking te zijn ontvangen.
 • Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de Reis te zijn voldaan. Bij boeking binnen 8 weken voor aanvang van de Reis dient de volledige reissom direct na de boeking te worden voldaan. In ieder geval dient de gehele betaling voor aanvang van de Reis te zijn ontvangen.

Annuleringskosten

Indien een vlucht is inbegrepen is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

 • Tot en met 121 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 30% van het overige deel van de reissom;
 • Vanaf 120 dagen tot en met 61 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 50% van het overige deel van de reissom;
 • Vanaf 60 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 100% van het overige deel van de reissom.

Indien er geen vlucht bij de Reis is inbegrepen dan is de Reiziger bij annulering de volgende bedragen verschuldigd:

 • Tot en met 121 dagen vóór de dag van vertrek: 30% van de reissom;
 • Vanaf 120 dagen tot en met 61 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
 • Vanaf 60 dagen vóór de dag van vertrek: 100% van de reissom.

Waarschuwing

 • Eventuele binnenlandse charter vluchten worden uitgevoerd met kleine vliegtuigjes en gedeeld met andere passagiers. Maximaal is 15kg bagage toegestaan in zachte tassen.
 • Reizigers die meer als 100 kg wegen wordt verzocht dit te melden op het moment van de boeking, omdat dit mogelijk extra kosten met zich meebrengt in verband met de reservering van een eventuele extra stoel voor uw veiligheid en comfort.
 • Reizigers die reizen met minderjarige kinderen (onder 18 jaar) dienen in bezit te zijn van een geldige Engelstalige geboorteakte per minderjarig kind.

Wisselkoers en Tarieven

 • De reissom van deze safari is gerelateerd aan de US Dollar/Namibische Dollar/Zuid Afrikaanse Rand. Op het moment dat wij de aanbetalings- en restantfactuur sturen wordt de dan geldende koers gehanteerd op basis van de ABN AMRO Euronoteringen of de wisselkoers tabel van xe.com
 • De entreegelden voor de nationale parken en overheidsbelastigen zijn gebaseerd op de huidige tarieven. Verhoging van deze tarieven zullen wij in rekening brengen, ook nadat de factuur reeds is voldaan.
 • Bij schommelingen in de Euro-US Dollar koers, verhoogde brandstofkosten, verhoogde vluchttarieven, parkfees of andere toeslagen die van overheidswege worden opgelegd behouden wij ons het recht voor de prijs van uw safari aan te passen, ook nadat de factuur reeds is voldaan.

Algemeen

 • De gids, ranger en lodge staf nemen alle mogelijke maatregelen om de veiligheid te bevorderen. U reist op eigen risico en bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de instructies van de gids en de omgang met de dieren.
 • Volg altijd de instructies van de gids, rangers of lodge staf op. Zij kennen het gedrag van de dieren en weten hoe ze op mensen reageren. Blijf tijdens een verblijf in een lodge overdag op de paden. Loop nooit zonder begeleiding in de schemering of in het donker. Verlaat in het donker nooit uw kamer/tent en ga niet zonder begeleiding naar de rand van rivieren of meren.
 • Check voordat u kleren en schoenen aantrekt of er geen insecten inzitten en check voor het slapen of er geen insecten onder/in het muskieten net zitten.
 • Al onze reizigers dienen een reisverzekering te hebben afgesloten en een bewijs daarvan voor vertrek aan ons overhandigen.

Belangrijk documenten

(per 1 januari 2022)