Stichting Garantie Reisgelden (SGR)

Mambulu! Safaris is aangesloten bij Stichting Garantie Reisgelden, SGR (lidmaatschapsnummer: 3482) Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor…